22 กรกฎาคม 2562 ชลประทานมั่นใจแก้แล้งบุรีรัมย์ได้ในอีก 3 วัน

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_445989/

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าจากที่ได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำจากภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์นั้น ยังเชื่อว่าสามารถบริหารจัดการได้ และมั่นใจว่าในเขตเมืองบุรีรัมย์จะไม่ประสบกับการขาดแคลนน้ำ เพราะขณะนี้ทางกรมชลประทานร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค ทำการขุดร่องชักน้ำเข้าสู่หัวสูบประปา และสูบน้ำบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่ง คืออ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากและอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด มายังบริเวณจุดสูบน้ำของการประปาฯให้ได้มากที่สุด ซึ่งตรงนี้จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 วันจะแล้วเสร็จ และจะสามารถทำให้มีน้ำ 4 แสนลูกบาศก์เมตรไหลเข้าสู่ระบบ ทำให้สถานการณ์คลี่คลาย รวมไปถึงเพิ่มต้นทุนปริมาณน้ำดิบในการผลิตประปา เช่น ผันน้ำจากเหมืองหินเก่าไปเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยใช้เครื่องสูบน้ำ submersible ของกรมชลประทาน จำนวน 2 เครื่อง นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำจังหัน ไปยังสถานีสูบน้ำลำปลายมาศประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์เมตรได้ดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 62 ส่งน้ำได้ประมาณวันละ 65,000 ลบ.ม. ส่วนในอีก 3 จังหวัดที่รับผิดชอบ คือ นครราชสีมา สุรินทร์ และศรีษะเกษ แม้จะประสบกับปัญหาภัยแล้งอยู่บ้าง แต่ไม่ได้รุนแรงมากนัก อาจจะกระทบในเขตพื้นที่นา นอกเขตขลประทานบางส่วน แต่ได้ส่งเครืองจักรกลลงไปช่วยเหลือแล้ว และทางกรมอุตุฯพยากรณ์ คาดว่าจะมีฝนมาเติม จึงเชื่อว่าสถานการณ์ภัยแล้งน่าจะคลี่คลายลงในเร็วๆนี้